Lassen kela-lista

Kela maksoi yksityisen sairaanhoidon korvauksia v. 2022 lähes 2,3 miljoonalle suomalaiselle eli yli 40 %:lle Suomen väestöstä. Kela-korvausta sai v. 2022 runsaat 110 000 ihmistä enemmän kuin v. 2021. Yksityisen hoidon lisääntyneeseen kysyntään on vaikuttanut julkisen puolen pitkät hoitojonot ja koronapandemian seurauksena syntynyt patoutunut tarve terveydenhuollon palveluille. Syksyllä 2022 vain kaksi kolmasosaa hoitoa tarvitsevista pääsi kiireettömälle lääkärin avosairaanhoidon käynnille kahden viikon kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. Esim. Helsingissä kiireetöntä aikaa terveyskeskuslääkärille saa tällä hetkellä odottaa yli kuukauden. Sanna Marinin hallitus on pääosin poistanut sairaanhoitokulujen Kela-korvaukset vuoden 2023 alusta alkaen, mikä lisää jo entisestään kuormittuneen julkisen terveydenhuollon jonoja. Tilanteesta kärsivät erityisesti ne henkilöt, jotka eivät ole työterveyshuollon piirissä.

Ehdotan sairaanhoitokulujen Kela-korvauksia palautettavaksi. Nyt tarvitaan sekä yksityisen että julkisen terveydenhuollon resursseja hoitojonojen purkamiseen. Kela-korvauksiin tulee tehdä seuraavat muutokset:

1. Lääkäri- ja hammaslääkäripalkkioiden Kela-korvaus nostettava 80 %:n tasolle 500 euron vuosittaiseen määrään saakka. Palkkioiden taksamallista on luovuttava ja siirryttävä ”hoitoseteli” -tyyppiseen malliin, jossa potilas voi käyttää valitsemiaan lääkäri/hammaslääkäripalveluja. Samalla toteutuu omalääkäri -malli;

2. Yksityisten laboratorio- ja kuvantamistutkimusten Kela-korvaus palautettava 50%:n tasolla ao. alueen julkisen terveydenhuollon tutkimuksen kustannuksesta. Samalla on kuitenkin avattava potilaille pääsy yksityislääkärin lähetteellä myös julkisiin laboratoriopalveluihin, joissa tutkimusten tuottaminen on yksityissektoria halvempaa;

3. Fysioterapian Kela-korvaus palautettava 50 %:n tasolla erikseen määritellyistä diagnooseista (kuten alaselkäkivussa) 500 euron vuosittaiseen määrään saakka;

4. Kela-taksien käyttömahdollisuus palautettava fysioterapiakäynteihin. Fysioterapiaa tarvitsevilla potilailla on usein tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien takia vaikeuksia liikkumisessa;

5. Kelan korvaaman kuntouttavan psykoterapian kohdentumista on parannettava ja palvelu porrastettavaksi osaksi muun terveydenhuoltojärjestelmään mielenterveyspalveluja; ja

6. Lääkekorvausten omavastuun järjestelmää muutettava. On siirryttävä vuosittaisesta omavastuusta kuukausittaiseen 10 euron omavastuuosuuteen. Lääkekorvausten omavastuun tasoa on alennettava, koska korkea omavastuu vuoden alussa voi estää tarpeellisten lääkkeiden hankintaa ja johtaa näin sairaanhoidon lisääntyneeseen käyttöön.

Lasse Lehtonen

Professori, diagnostiikkajohtaja

kansanedustajaehdokas, kokoomus / Uusimaa

Takaisin ylös